H I S T O R I A Seuran perustamisen alkuvaiheet
Nurmeksen Urheilusukeltajat Ry:n varsinainen perustava kokous oli 5.9.1969. Perustettu sukellusseura oli ensimmäisiä Itä-Suomessa ja maakunnan ensimmäinen. Johtokuntaan valittiin Jukka Arstila (toimien puheenjohtajana ja ollen varsinaisen urheilusukellusaatteen virittäjä), Asser Akkila, Pekka Hyvärinen, Pertti Jaaranen sekä Martti Kuha (sihteeri). Läsnä olivat myös Kari Karhamaa, Timo Mäki, Esko Lipponen, Paavo Hyvärinen, Matti Saastamoinen, Juha Timoskainen, Mauri Ahvanainen ja Martti Haverinen. Yhdistyksen logon suunnitteli mainonnanhoitaja Pertti Tikkanen.
Vuoden 1969 loppuun mennessä joukko oli kasvanut yhdeksääntoista mieheen. Kuvaavaa oli että naiset puuttuivat tästä sammakkomiesten joukosta. Harrastus miellettiin maskuliiniseksi niihin aikoihin. Ensimmäisiä märkäpukuja räätälöitiin itse vuorittomasta neopreenistä. Puku piti sujuttaa talkilla voideltuna päälle.
Toiminnan organisointi oli alusta alkaen oikeilla linjoilla. Koulutuksesta kannettiin huolta. Tähdättiin turvalliseen sukelluksen harrastamiseen. Sukellustietoutta hankittiin kirjasesta "Urheilusukelluksen aakkoset". Teoriaa sovellettiin käytäntöön Kajaanin uimahallissa. Kumpulampeen rakennettiin harjoittelurata, jossa harjoiteltiin tekniikkaa 2 kertaa viikossa. Sukellustietoutta ahmittiin mistä saatiin, sillä harrastus oli vielä niin uusi koko maassa.
Joukko oli aikaansaavaa. Jo alkuvaiheessa oli saatavilla 14 miestä vapaaehtoiseen pelastus-
palvelutoimintaan. Työsukelluksia kertyi uimarantojen tarkastuksista ja puhdistuksista. Tätä
työtä teemme edelleenkin.
Tänään (23.5.2008) jäsenlukumme on 27. Jos olet kiinnostunut tulemaan joukkoomme,
ota toki yhteyttä.

Tästä klikkaamalla saat ladattua seuran 40-vuotishistoriikin pdf-muodossa (n. 9mb)
WebDesign LiviaNet ®
© Copyright N U R M E K S E N U R H E I L U S U K E L T A J A T RY